Optometria (revisions visuals)

Òptica Suprem Vic optometria

En la societat actual no és fàcil gaudir d’una bona salut visual si no es prenen les mesures pertinents. Quan una persona, sigui nen o adult comença a tenir molèsties visuals com per exemple:

  • Incomoditat i fatiga associades al treball de prop com la lectura o l’ordinador
  • Mal de cap
  • Picor, llagrimeig o irritació ocular
  • Visió borrosa de lluny, de prop i en el canvi lluny/prop
  • Visió doble permanent o ocasional
  • Lletres mogudes
  • Somnolència i dificultat per concentrar-se
  • Lectura lenta
  • Baixa comprensió lectora
  • Dificultat per enfocar els objectes

Els símptomes empitjoren al final del dia.

És convenient, si es detecta algun d’aquests problemes, fer-se una revisió visual per detectar i solucionar el defecte visual.
En el nostre centre disposem de les últimes tecnologies per poder detectar amb precisió qualsevol problema visual, sempre que no hi hagi cap mena de patologia, aleshores en aquests casos se’ls remet a l’especialista.
És important concertar hora prèviament per poder-li realitzar una revisió exhaustiva i amb el temps necessari per a cada pacient.